top of page

Help us to Help more

Your support is important to our work at Berceaux.be. There are many ways you can contribute towards our causes, and every little bit that you commit goes a long way in helping us fulfill our mission. Learn more about how you can get involved and take advantage of the opportunity to do some good.

-- NL --

Uw steun is belangrijk voor ons werk bij Berceaux.be. Er zijn vele manieren waarop u kunt bijdragen aan onze doelen, en elk klein beetje dat u bijdraagt helpt ons onze missie te vervullen. Lees meer over hoe u betrokken kunt raken en profiteer van de mogelijkheid om iets goeds te doen.

-- FR --

Votre soutien est important pour notre travail à Berceaux.be. Il existe de nombreuses façons de contribuer à nos objectifs, et chaque petit geste nous aide à remplir notre mission. Découvrez comment vous pouvez vous impliquer et profiter de l'occasion pour faire le bien.

639_001.jpg
198_001.jpg

Monthly €5

Une aide de 5 euros mensuels permet à l’association d’aider 1 enfant dans une situation de carence médicale ou alimentaire.  Cela représente 30% de nos actions.

--

Met een maandelijkse toelage van 5 euro kan de vereniging 1 kind helpen dat zich in een situatie van medische of voedingstekorten bevindt.  Dit vertegenwoordigt 30% van onze acties.

Monthly €10

Een maandelijkse toelage van 10 euro stelt de vereniging in staat 3 kinderen te helpen die in een situatie van ernstige ontbering verkeren.  Dit vertegenwoordigt 40% van onze acties.

--

Une aide de 10 euros mensuels permet à l’association d’aider 3 enfants dans une situation de carence aggravée.  Cela représente 40% de nos actions.

One time €40

Une aide de 40 euros unique permet à l’association d’aider 2 enfants dans une situation de carence scolaire ou de fourniture.  Cela représente 10% de nos actions.

--

Een eenmalige subsidie van 40 euro stelt de vereniging in staat 2 kinderen te helpen die in een situatie van school- of bevoorradingstekort verkeren.  Dit vertegenwoordigt 10% van onze acties.

One time €100

Een eenmalige gift van 100 euro stelt de vereniging in staat 4 kinderen te helpen die in een situatie verkeren waarin zij geen onderwijs of benodigdheden hebben.  Dit vertegenwoordigt 20% van onze acties.

--

Une aide de 100 euros unique permet à l’association d’aider 4 enfants dans une situation de carence scolaire ou de fourniture. Cela représente 20% de nos actions.

bottom of page